HÜ Kuramaa osanikute korduv üldkoosolek toimub 3. jaanuaril 2024.a. kell 18:00 aadressil Vikerlase 16

HÜ Kuramaa 1/10 osanike nõue alusel kohtumisel 22.11.2023 likvidaatorid loobusid kutsuda kokku üldkoosolekut 1/10 osanikute nõue ja ja määratud päevakorra alusel, seega seaduse alusel see õigus tuli osanikutele.

Esimene üldkoosolek toimus 14. detsembril 2023 ning alla 50% osaluse tõttu jai ilma kvoorimuta.

HÜ Kuramaa korduv Üldkoosolek 1/10 osanike nõue alusel toimub 3. jaanuaril 2024.a. kell 18:00 aadressil Vikerlase 16 — Laagna Gümnaasium.

KOHT — Vikerlase 16, Tallinn, Laagna Gümnaasium

AEG — 03. jaanuar 2023.a. kell 18:00

PÄEVAKORD — HÜ Kuramaa 03. jaanuaril 2023.a. üldkoosoleku päevakord:

 1. Kutsuda tagasi likvidaator (juhatuse liikme õigustega) Liliana Kalistova.
 2. Kutsuda tagasi likvidaatorid (juhatuse liikmete õigustega) Viktor Lokk ja Valentin Derbin EV registrisse vale informatsiooni esitamise eest, EV seaduste süstemaatiliste rikkumiste eest, HÜ Kuramaa põhikirja oluliste rikkumiste eest, HÜ Kuramaa üldkoosoleku otsuste jäime rikkumise eest.
 3. Hääletada likvidaatoriteks (juhatuse liikmete õigustega) valimise eest kandidaadid — Denis Rõndin, Aleksandr Alekseev, Ljudmilla Sibul, Ilja Ladõtsuk, Juri Makarov, Jevgeni Tennisen, Viktor Piskunov.
 4. Üldkoosoleku lõpp.

  Kohalolek üldkoosolekul on kohustuslik!
  Esindajaid ei lubata!
  Võltsitud volitusi ei lubata!

Alla kirjutatud digitaalselt

VENE KEELES // ПО-РУССКИ

На встрече пайщиков с ликвидаторами 22 ноября 2023 года ликвидаторы Локк и Дербин категорически отказались провести общее собрание по требованию 1/10 пайщиков по повестке дня для смены правления. На основании закона TÜS § 40 (4) право созвать общее собрание по закону перешло к пайщикам.

На 14 декабря 2023 года по требование 1/10 пайщиков HÜ Kuramaa было созвано общее собрание, но оно не состоялось по законным причинам — явка пайщиков была менее 50% и не было кворума.

Повторное общее собрание пайщиков HÜ Kuramaa состоится 3. января 2024 года в 18:00 по адресу Викерласе 16 — Laagna Gümnaasium и будет иметь полную законную силу для принятия решения пайщиков и смены правления (ликвидаторов).

Смена правления (ликвидаторов) — неотъемлимое законное право пайщиков и любые попытки помешать пайщикам реализовывать свои права являются грубым нарушением устава HÜ Kuramaa, законов Эстонии и уголовным преступлением — самоуправством и принуждением.

Повторное общее собрание пайщиков HÜ Kuramaa c законной силой состоится:

Место проведения собрания — Laagna Gümnaasium, Vikerlase 16, Tallinn

Время собрания — 3 января 2024 года в 18:00

Повестка дня общего собрания 3 января 2024 года:

 1. Отозвать из ликвидаторов (с правами члена правления) Лилиану Калистову.
 2. Отозвать из ликвидаторов (с правами члена правления) Виктора Локка и Валентина Дербина за предоставление ложной информации в государственный регистр ЭР, систематическое нарушение законов ЭР, грубое нарушение устава Kuramaa, прямое нарушение решений общего собрания HÜ Kuramaa (запрет общего собрания на стройку).
 3. Проголосовать за выборы в ликвидаторы HÜ Kuramaa (juhatuse liikmete õigustega) Denis Rõndin, Aleksandr Alekseev, Ljudmilla Sibul, Ilja Ladõtsuk, Juri Makarov, Jevgeni Tennisen, Viktor Piskunov.
 4. Завершение общего собрания.

Явка на собрание обязательна!
Без представителей!
Фальшивые доверенности не допускаются!

Подписано дигитально